Wesprzyj nas swoim 1%

Prosimy wpłać  1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego:

STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE „PATRONAT”
ul. Okólnik 11/9,
00-368  Warszawa,
z dopiskiem: „na oddział w Zielonej Górze”
KRS 0000107241